söndag 10 juli 2016

Com Hem köper Boxer

Ett avtal har tecknats mellan Com Hem och Teracom Boxer Group om försäljning av koncernens svenska betal-TV-verksamhet - Boxer TV-Access AB. Köpet är villkorat av ett godkännande av regeringen samt av Konkurrensverket.


Såhär kommenterar Åsa Sundberg, koncernchef Teracom Boxer Group:
"-Vi har under en tid sett att Boxer, för att behålla lönsamhet och kundbas, varit i behov av att verka i ett större sammanhang. Vi letade därför aktivt efter samarbetspartners för att förstärka Boxers position på marknaden. Under processen fick vi istället förslag från flera bolag om att köpa Boxer Sveriges verksamhet. Jag är övertygad om att Boxer med den nya ägaren får ännu större möjligheter att utvecklas i en positiv riktning."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Google Secure - IP-adress loggas alltid.