torsdag 29 maj 2014

Nej, Vi är inte ensamma att tycka illa om kabelbolag...

Ibland går det bra, ibland inte. Vi är inte ensamma på denna planet om problem med våra kabelbolag, här kommer ett inlägg från en teknikblogg (Neowin.net) om en Amerikansk kabeloperatör (Comcast). Och det är slående hur lika problemen är med våra operatörer i Sverige.
Läs och förundras:

Svensk översättning finns längre ned.
"I'll give Comcast credit for my Cable and Internet services working perfectly now but this period of calm comes after almost three years of complaints about internet hardwired and WiFi, and cable cards for my TiVos just flipping out at any moment. Over that three year period, nine different technicians couldn't fix the problems.
They initially, said the problem was my router even though I knew they were wrong but after fighting with them for so long I gave up and used their router. The problems continued so over that period different techs replaced splitters, coax, increased and decreased data coming to my unit and cable cards. One tech even suggested that the problem existed at the box in the hall and it needed to be repaired by a different tech so he made an appointment for the other tech to come out. The appointment was never made.
My problems were so frequent that they got sick of dealing with me and had me join some program where if you have any problems you call some number and this other company is supposed to help you get your problem resolved and it was 100% guaranteed. Funny thing is that I was 100% sure I would get my money back because I knew the internet would go out again and it did.
Anywho, one day the gods smiled on me and sent out a tech that knew his stuff. The guy completely re-wired everything, gave us a new router and I was super skeptical but it worked. This was 34 months (almost three years of problems) that could have been resolved faster if any of the other techs did a proper job.
Not only was my time wasted but so was theirs. Not to mention the many times that techs didn't show. Thats why I hate Comcast but my service works flawlessly now and im happy but do wish my bill was lower."


Översatt Google:

Jag ska ge Comcast kredit för min kabel -och Internettjänster fungerar perfekt nu , men denna period av lugn kommer efter nästan tre år av klagomål om internet hårdkodade och WiFi och kabelkort för mina TiVo's bara flippa ut när som helst. Under denna treårsperiod, kan nio olika tekniker inte åtgärda problemen.

De från början, sade att problemet var min router även om jag visste att de hade fel, men efter att slåss med dem så länge jag gav upp och använde deras router. Problemen fortsatte så under den perioden olika teknikerna ersatt splitters, coax, ökat och minskat data som kommer till min enhet och kabelkort. En tech föreslog även att problemet existerade boxen i hallen och det behövde repareras av en annan tekniker så han bokade en tid för den andra teknikern att komma ut. Bokningen gjordes aldrig.

Mitt problem var så täta att de blev sjuka av att handla med mig och fick mig att gå med i något program där om du har några problem du ringa några nummer och det andra företaget är tänkt att hjälpa dig att få ditt problem löst och det var 100 % garanterad. Roliga är att jag var 100 % säker på att jag skulle få mina pengar tillbaka eftersom jag visste att internet skulle gå ut igen och det gjorde.

Hursomhelst, en dag gudarna log på mig och skickade ut en tekniker som kunde sina grejer. Killen gjorde ny kabeldragning, gav oss en ny router och jag var super skeptisk men det fungerade. Det var 34 månader ( nästan tre år av problem ) som kunde ha lösts snabbare om någon av de andra teknikerna gjorde ett riktigt jobb.

Inte bara var min tid bortkastad, men så var deras. För att inte nämna de många gånger som teknikern inte dök upp. Det är därför jag hatar Comcast men min tjänst fungerar felfritt just nu och jag är glad men vill att min räkning var lägre.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Google Secure - IP-adress loggas alltid.