lördag 12 april 2014

Flera Internetleverantörer slutar att lagra data

Bahnhof, Bredbandsbolaget, Com Hem, Telia och Tele2 slutar att lagra data efter att EU-domstolen nu stoppar datalagringsdirektivet. Läs uttalanden från operatörerna här:Telia:
"Vi välkomnar den här domen. Vi avbryter datalagringen tills svenskt rättsväsende har klarlagt vad som gäller, säger Patrik Hiselius, jurist på Telia Sonera" 
Uppdatering: Som en följd av PTS uppmaning att svenska operatörerer är skyldiga att lagra särskilda trafikuppgifter enligt LEK, återupptar Telia lagring av data. 
Bahnhof:
"Bahnhof avbryter all datalagring med omedelbar verkan. Dessutom raderar vi de uppgifter som redan fanns sparade, säger vd Jon Karlung."
Uppdatering: Till skillnad från andra operatörer har Bahnhof inte startat sin datalagring igen, trots slutsatsen från regeringens utredare att svensk lag gäller.

Bredbandsbolaget:
"Telenor Sverige beslutat att upphöra med den lagring av trafikuppgifter som lagen om elektronisk kommunikation och EU:s datalagringsdirektiv kräver. Vårt beslut grundar sig på EU-domstolens dom om att EU-direktivet strider mot Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Raderandet av uppgifter lagrade i enlighet med denna lagstiftning kommer att påbörjas snarast möjligt, säger Ola Hanson, chefsjurist på Telenor Sverige."
 Uppdatering: Telenor Sverige har beslutat att återuppta lagringen av trafikuppgifter enligt Lagen om elektronisk kommunikation (LEK) från och med midnatt 2014-08-26.

Tele2:
"Tele2 har hela tiden varit aktiva motståndare till denna lag och välkomnar öppet beslutet från EU-domstolen. Vi har nu som resultat av beslutet skickat brev till Post- och telestyrelsen (PTS) för att de formellt ska kunna meddela oss hur de svenska teleoperatörerna ska agera. Vårt mål är att så snart som möjligt kunna ta avstånd från denna lagring. 
"På måndag klockan tre slutar Tele2 Sverige lagra trafikdata och raderar lagrade uppgifter."
Uppdatering: Tele2 Sverige återupptar datalagring efter föreläggande från PTS.

Com Hem:
"Comhem avser att sluta lagra data från och med måndag klockan 15.00 samt radera de uppgifter som tidigare lagrats, så till vida att PTS inte kommer med andra besked."
Uppdatering: Datalagringsdirektivet implementerat i svensk lagstiftning. Vi hoppas att lagstiftarna nu ser över lagen. Tills detta är gjort kommer vi dock att fortsätta följa de regler som gäller idag.

Källa: Uppgifter från operatörernas respektive Facebook-sidor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Google Secure - IP-adress loggas alltid.