lördag 12 april 2014

Äldre CA-moduler hos Com Hem kan nu sluta fungera

Har du inbyggd digitalbox/ CA-modul från Com Hem kan den sluta fungera om du har en äldre modell,
Com Hem går själva ut med följande support meddelande:


"Det har kommit till vår kännedom att vissa äldre insticksmoduler för programkort (s.k. CA- eller TV-moduler) av märket Dilog och Barcom/Smit inte fungerar fullt ut i Com Hems nät. 
För dig som kund innebär det här att du – när du försöker titta på dina TV-kanaler via din inbyggda digitalbox – får felmeddelandet ”Kodad signal” eller ”Ingen anslutning”.  
Har du en CA/TV-modul av märket Dilog eller Barcom/Smit med serienummer i någon av nedanstående serier bör du ersätta den felaktiga modulen med en ny. Serienumret står tryckt på själva modulen.  
HFF2811XXXXX - HFF2812XXXXX - HFF2901XXXXX - HFF2908XXXXX - HFF1811XXXXX - HFF1909XXXXX  
Dessa moduler är av äldre version och inte testade och godkända av Com Hem och supporteras därför ej. 
Du kan köpa en ny Com Hem godkänd CA- eller TV-modul hos närmsta återförsäljare eller genom att ringa och beställa en hos oss på Com Hem för 495 kronor plus 99 kronor i fraktavgift.  
Det kan hjälpa att genomföra följande steg men det är troligt att problemet återkommer varje månad:  
1. Gör din TV strömlös genom att dra ur strömkabeln. 
2. Koppla loss antennkabeln och ta ut CA/TV-modulen med programkortet från din tv. 
3. Anslut CA/TV-modulen med insatt programkort och avvakta minst 10 sekunder. 
4. Anslut strömkabeln och avvakta minst 10 sekunder. 
5. Anslut antennkabeln. 
6. Starta TV:n. 
7. Välj kanalplats 1 (SVT1). 
8. Avvakta minst 40 minuter utan att byta kanal."


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Google Secure - IP-adress loggas alltid.