tisdag 11 mars 2014

Com Hem börjar rulla ut 1 000 Mbit/s bredband i öppna nät

Efter lanseringen med Bredband 500 kommer nu Com Hem snart lansera Bredband 1000. Redan idag kan 1,4 miljoner hushåll få Bredband 500, osäkert om dessa även kommer få tillgång till Bredband 1000. Priset kommer ligga på 899 kr/mån.

Från Com Hem:
"- Vi kan leverera allt snabbare hastigheter och det är nära till hands att ställa frågan hur snabbt bredband man egentligen behöver. Svaret varierar naturligtvis med kundens behov, men det vi kan säga säkert är trenden mot riktigt snabba bredband är otvetydig. De senaste årens utveckling av alltmer kapacitetskrävande tjänster som streaming av musik och film liksom ett allt större antal uppkopplade enheter i hemmet driver på behovet av högre bredbandskapacitet, säger Marie Johansson, Chef för produktledning Bredband och Telefoni, Com Hem."

Idag kan Com Hem erbjuda tjänsten 1 000 Mbit/s i sina egna fiber-LAN-nät liksom i ett antal öppna nät där Com Hem finns som tjänsteleverantör. Tillgängligheten kommer enligt Com Hem att öka successivt.

Frågan är om det kommer att locka kunder i konkurrensutsatta områden om inte priset är acceptabelt.
Flera leverantörer ligger redan långt under prismässigt.

Flera andra leverantörer har redan 1000 Mbit/s - 899 kr/mån priset hos Com Hem.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Google Secure - IP-adress loggas alltid.